Daně a daňová přiznání

S ohledem na velké množství dotazů, proč neposkytujeme "samostatné zpracování daní a daňové poradenství", zde uvádíme přesné vyjádření Komory daňových poradců ČR.

Obsahem profese daňového poradenství je podle zákonné definice uvedené v § 1 odst. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, Komora daňových poradcůČR je samosprávnou profesní organizací sdružující v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů poplatků a jiných plateb (dále jen "daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí".

Tato definice zahrnuje jednak právní poradenství v daňové oblasti a oblastech souvisejících, jednak s tím spojené úkony, tedy mimo jiné i samotné zpracování daňového přiznání. Toto samotné zpracování daňového přiznání, které není zpracováno v návaznosti na předchozí vedení účetnictví, tak může nabízet pouze daňový poradce, případně advokát.

Tento výklad KDP ČR podporuje i vymezení obsahové náplně živnosti "Činnost poradců,účetnictví, daňové evidence" obsažené v Příloze č. 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.

Dle této definice je obsahem výše uvedené živnosti "Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní

uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací podle jiného právního předpisu. Vedení daňové evidence.",přičemž předmětem obsahové náplně živnosti je také poradenství věcně související obsahem živnosti.

Výše uvedená definice živnosti "Činnost poradců,účetnictví, daňové evidence" ve spojení se zákonnou definicí daňového poradenství dává jasný závěr, že společnost, jež nemá oprávnění k výkonu daňového poradenství, není oprávněna nabízet samotné zpracování daňového přiznání.

Odkaz na seznam daňových poradců najdete zde: www.kdpcr.cz

Vyžádejte si více informací na tel. +420 323 603 631

© 2024 RADEK SKŘIVÁNEK CZ  
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!